ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

เราเน้นส่งมอบผลงานก่อสร้างและการให้บริการที่มีคุณภาพ
เรื่องระยะเวลาการส่งมอบงานเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของเรา
เป็นผลให้เราได้รับการยอมรับจากผู้รับเหมาชั้นนำในภาคเหนือ
เรามุ่งมั่นพัฒนาทั้งบุคลากร เทคนิค และเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด

รถเครน ขนาด 25 ตัน 4 ล้อโต

รถเครน ขนาด 25 ตัน 12 ล้อ

รถเครน ขนาด 50 ตัน

รถเครน ขนาด 80-100 ตัน

รถเครน ขนาด 80-100 ตัน

รถ JBC

รถ JBC

รถแบคโฮ

รถแบคโฮ

ติดต่อเรา

402 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง
ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ 50000

Line ID. nimrodyok4604